Drie avonden over ‘geloven anno nu’  
In de afgelopen jaren zijn vele werken gepubliceerd die afrekenen met traditionele geloofsopvattingen uit onze geschiedenis. We hebben er in de context van de Thomaskring de laatste jaren regelmatig over van gedachten gewisseld. Dit jaar wil ds. Frans Ort echter de uitdaging aangaan om te spreken over eigentijds geloof. In een drietal avonden (die ook elk apart kunnen worden bezocht) belicht hij verschillende aspecten van het geloven ‘anno nu’. De eerste avond gaat over een serie ontmoetingen met mensen die hun geloof verloren én hervonden. De tweede avond staat een klein boekje centraal dat hij schreef voor zijn eigen plezier ‘fragmenten van de puzzel’. En de derde avond vertelt hij aan de hand van een serie eigen verhalen over wat geloven voor hem betekent. Het is de bedoeling dat de avonden niet alleen ‘verbaal’ zijn, er zal ook worden geïmproviseerd op de piano. Bij één van de avonden, of bij het integrale geheel, bent u van harte uitgenodigd.

2. Fragmenten van de puzzel, anno nu
Onder deze titel schreef ik een klein boekje met teksten en fotomateriaal. Ik richtte mij op de vraag ‘wat geloof ik vandaag de dag?’ Ontmoetingen met Bijbelteksten, met kunstwerken, met gedichten waren in dat geloof allesbepalend. Hierover maakte ik een werkje waarin mijn geloofsopvattingen worden uitgelicht en toegelicht. Een zwart-wit kopie van het boekje zal tijdens de avond worden gebruikt om met elkaar te spreken en te luisteren. Ook als u de eerste avond niet heeft bij kunnen wonen, kunt u hierbij zo aansluiten: de avonden staan tenslotte op zichzelf.

Datum: 12 mei 2016
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Begeleiding: ds. Frans Ort