College van Diakenen – Kerk in Actie
FRUIT voor de OUDEREN van MOLDAVIË

Dit jaar heeft de Diaconie gekozen voor een wat andere aanpak. We starten de actie FRUIT VOOR DE OUDEREN VAN MOLDAVIË.

Omdat het niet mogelijk is direct fruit naar dit armste land van Europa te sturen stellen we, zoals gebruikelijk met een groep vrijwilligers, een (groot)aantal fruitbakjes samen, die te koop worden aangeboden. Een fruitbakje kost slechts € 6,00 per stuk.
Heeft u zo’n fruitbakje gekocht dan zijn er al twee mensen blij, u en indirect een oudere in Moldavië!
Dit fruitbakje kunt u vervolgens aanbieden aan een persoon of gezin in ons dorp. Een derde die blij gemaakt wordt!
De geldopbrengst van deze fruitbakjes zal overmaakt worden naar de stichting, die zich inzet voor de ouderen in Moldavië. Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan
werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Het bestaan van deze ouderen is zeer pover. Een extraatje is zeker op z’n plaats.

In de hal van de Ontmoetingskerk ligt de intekenlijst voor deze fruitbakjes. Ook is het mogelijk om een fruitbakje te bestellen bij
Nienke Reinders, telefoon 0313 496288, nynke.reinders@gmail.com

Op zondag 10 november, of na afspraak, vindt de uitgifte plaats van de bestelde en betaalde fruitbakjes.

Ook de tehuizen in ons dorp worden niet vergeten. De Protestantse gemeente Dieren zal samen met de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren, Dieren NO., grotere fruitbakken aanbieden in deze tehuizen.
Alleen met uw hulp kan deze actie FRUIT VOOR DE OUDEREN VAN MOLDAVIË slagen.