GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige, onze bondgenoot

In de hitte van deze tijd
zoeken wij uw aangezicht.

Kom tot ons
als een zachte bries,
als een balsem voor de ziel.

Voor de inwoners van Beiroet
bidden wij vandaag;
om uw nabijheid
in elke helpende hand
in elk troostend woord
in elk verbijsterd zwijgen.

Voor onszelf bidden wij;
wees ook ons nabij
opdat wij er kunnen zijn voor elkaar
en voor wie ons nodig hebben
in de hitte van deze tijd

Zondag 9 augustus 2020