GEBED VAN DE WEEK

Lieve God,

U bent van tijd en eeuwigheid.
Wij tellen de jaren van ons leven;
wat gaan ze soms snel voorbij.
Dan weer koesteren we luttele dagen
warm van saamhorigheid,
gedragen door liefde.

Ging het maar nooit voorbij,
denk ik als ik mij rijk voel
met mijn leven en geliefden.
Wat grijpt vergankelijkheid mij aan.
God, ik houd zo van het leven!

U bent van tijd en eeuwigheid.
Een mens moet uit de tijd gaan,
maar geen mens kan uit uw genade vallen,
geen liefde kan verloren gaan.
Schenk de troost van uw geborgenheid,
U die bent van tijd en eeuwigheid.

Zondag 22 november 2020