GEBED VAN DE WEEK

Trouwe God,

Wat zijn ze dierbaar,
die woorden van Jezus:
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan
en ik zal jullie rust geven.’

Ineens besef ik dat ze ook over mij gaan,
die woorden.
Dat ze ook voor mij bestemd zijn.
Ja, Heer, ik ben moe
en ik ga onder lasten gebukt,
al zie ik heus dat anderen het zwaarder hebben.
Laat mij ook aan mijzelf toekomen
en vooral: aan U toekomen.
Als dat eens samen op mocht gaan.

Laat de zomer licht zijn, als een veertje.
Dat ik iets van uw rust ga ervaren,
om daarmee in het volle leven te staan.

Zondag 5 juli 2020, 3e van de zomer