GEBED VAN DE WEEK

Goede God,

Ik beklop ze, al uw woorden;
mensentaal van lang geleden
en ik draai ze om en om,
proef ze,
bijt en knijp ze
spreek ze uit.
Letters spel ik tot ze dansen,
sleutels zoek ik tot verstaan
En ik luister vol verlangen,
meestal.

Laat U horen, bid ik,
wees niet ver in uw lichte eeuwigheid.
Sta niet toe dat de hopeloosheid toeslaat,
dat haar kou mijn ziel inkruipt.
Kom tevoorschijn,
doe mij open:
In uw woorden wil ik wonen
aan hun gloed wil ik mij warmen

Zondag 25 oktober 2020