GEBED VAN DE WEEK

God van spel en vrijheid,

Wat hou ik van het Pinksterfeest,
als uw Geest aan het dwarrelen slaat!

Vaak heb ik me uitgeblust gevoeld
in de afgelopen maanden.
Alsof alles uit mijzelf moest komen.
Soms kon en kan ik het niet vinden
met mezelf en met anderen.
En eigenlijk ook niet met U.

Zet mij weer in beweging God,
in uw Geest.
Speel met mij, bevrijd mij,
help mij, troost mij.
Maar dan ook al die anderen
op 1,5 meter afstand,
niet minder, maar ook niet meer.

Pinksteren, zondag 31 mei 2020