Gemeenteavond 10 februari volledig digitaal

Beste mensen, op woensdag 10 februari hopen we u te begroeten tijdens de gemeenteavond. Zoals u wellicht al in Kerknieuws heeft gelezen wil de kerkenraad deze avond het PreKo-advies met u bespreken. De PreKo-commissie heeft zich op verzoek van de Kerkenraad gebogen over de vraag hoe invulling te geven aan het vertrek van onze predikant Kees Bochanen (in juni) en onze koster Willy Eenink (einde 2021).

Daarnaast willen we u bijpraten over de voortgang van de samenwerking met buurgemeenten, in bijzonder met de gemeente Spankeren – Laag soeren – Dieren NoordOost.

Vanwege de lockdown en de avondklok zal de gemeenteavond volledig digitaal zijn (via Zoom). Als u bij de gemeenteavond wilt zijn, stuur dan een mail naar kerkbureau@pkndieren.nl. Wij sturen u dan de link toe. Als u het volledige PreKo-rapport wilt ontvangen, stuur dan ook een mail naar het genoemde mailadres.

De gemeenteavond begint om 19.30. We willen u vriendelijk vragen tijdig in te loggen. Daarnaast bieden we voor degene die in alle rust de link al eerder wil proberen een ‘oefenavond’ en wel op maandag 8 februari, van 19.30 tot 20.00. Daarvoor kunt u dezelfde link gebruiken.