Samenwerking en muziek centraal op Gemeenteavond 25 april a.s.

Op 25 april a.s. staat de jaarlijkse gemeenteavond op het programma. Uiteraard is onze locatie de Ontmoetingskerk. Inloop is vanaf 19.30 u en om 19.45 u beginnen we. Er is een pauze om 20.30 u en rond 21.30 u sluiten we af.
Op deze avond staan twee onderwerpen centraal, te weten de verkenning van een intensievere samenwerking met de Hervormde gemeente Spankeren en, na de pauze, muziek tijdens onze vieringen. Als de tijd het toelaat is er ruimte om ook andere onderwerpen of vragen aan de orde te stellen, waar we direct of op een ander moment kunnen terugkomen.

Voor de pauze praten we elkaar bij op de toenadering die de Hervormde Gemeente Spankeren heeft gezocht om onze samenwerking, die op vele punten al goed is, verder uit te bouwen met als mogelijk eindpunt het samengaan met onze gemeente. De Hervormde Gemeente Spankeren heeft in het najaar 2017 het rapport ‘Toekomst gemeente’ uitgebracht, waarin zij het landelijke rapport ‘Kerk 2025-Waar een woord is een weg’ voor zichzelf hebben doorvertaald. De conclusie is dat zij in de (nabije) toekomst graag willen samengaan met onze gemeente en, zo mogelijk, met de prot. Gemeente Ellecom/De Steeg. Enkele verkennende gesprekken tussen deze drie kerkelijke gemeenten hebben inmiddels plaats gevonden. De kerkenraadstaat open voor deze beweging, maar besluiten zijn hierover uiteraard nog niet genomen.. Het is dan ook nu een mooi moment om met u het gesprek aan te gaan over deze beweging die mogelijk uiteindelijk een samengaan van twee of drie buurgemeenten kan inhouden.

Het 2e deel van de avond is een vervolg op de bezinningsdag van de raden van 20 januari jl. en zal worden geleid door twee van onze organisten, Martin Kas en Hans Schimmel, samen met een van onze predikanten, Kees Bochanen.
Het thema is ‘De kerk – daar zit muziek in’. We stellen daarbij twee onderwerpen aan de orde, te weten:
• het aanleren van nieuwe liederen, hoe doen we dat?
• andere vieringen dan op zondagmorgen, wat is er allemaal mogelijk?

We zullen de avond afsluiten met een vesper. De kerkenraad hoopt u 25 april te mogen begroeten!

Heeft u iets te vragen over deze gemeenteavond neem dan contact op met de scriba Dick Ottevanger (scriba@pkndieren.nl of via tel.nr. 0313-416936).