Woensdag 27 oktober hadden we een gemeente-avond rondom de veranderingen in de opzet van het pastoraat, zowel van de pastores als van het pastorale team. De avond was goed bezocht en er werd actief geluisterd en meegepraat over de veranderingen. Daarnaast praten we bij over het proces van Samen..Gaan met onze buurgemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren-NoordOost.

In zijn geheel was het een goede avond waarin veel besproken is en waar we in verbondenheid met elkaar en met onze inzet voor onze gemeente wegen hebben gezocht om de toekomst van onze gemeente tegemoet te gaan.