Op zondag 15 april is er weer een gemeenteconcert na de dienst.
Er zijn veel mensen zijn in onze gemeente die van muziek houden; dat bleek onlangs weer overduidelijk tijdens de Top-2000 dienst!

Muziek maken kost voorbereiding. Wilt u iets muzikaals doen in dit concert, spelen of zingen, kortom uw talenten gebruiken, dan kunt u zich opgeven bij Klaas Pieter Plantinga of Mieke de Graaff.

Zet u vast in uw agenda als u wilt komen luisteren?

Het is een project voor Kerken in Actie. De komende twee jaar steunen wij hulpprojecten in Moldavië. Wij hopen dat de vrije gift aan het eind van het concert het project van Kerken in Actie mag ondersteunen.

kpenhetty@gmail.com
b.degraaff@chello.nl