GEMEENTECONCERT in de Ontmoetingskerk
Het is zover – na afloop van de dienst – 11.30 uur

Muzikale gemeenteleden gaan ons verrassen met muziek en/of zang.
Wij hopen dat velen een lekker kopje koffie/thee drinken na de dienst en dan komen luisteren naar wat gemeenteleden ten gehore gaan brengen.

De entree is gratis; wel wordt er gecollecteerd na afloop van het concert. De opbrengst is voor
ons project in Colombia. Wij hopen ook vanuit Colombia muziek en zang te laten horen.

Ook via de bank is een gift van harte welkom op het volgende rekeningnummer:
NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermeldingvan ‘Colombia’.

Door jullie aanwezigheid en gulle giften helpen jullie ons om er een succes van te maken.
Het concert is te volgen/terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl of www.pkndieren.nl

Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o