Het hoofdthema voor Advent en Kerst is dit jaar ‘Goed nieuws’.

Iedere zondag wordt tijdens de dienst de Adventsbode bezorgd met daarin goed nieuws.

Die Adventsbode vindt u op uw stoel in de kerk en als bijlage bij de digitale zondagsbrief.

De Adventsbode is ook iedere week Advent 3 te downloaden.