Zorg voor de schepping gaat ons allen aan. In Nederland zijn er al vele Groene Kerken en Moskeeën die zich inzetten voor een duurzame wereld. Daarbij kunnen we beginnen in onze directe omgeving. Ook om onze moskeeën en kerken.
Binnen kerk- en moskeemuren spreken we over pluriformiteit. Buiten de muren over biodiversiteit.

In het kader van de “Week van de Duurzaamheid” van 8 t/m 16 oktober 2021 zal vanuit Kerk in Aktie aandacht besteed worden aan de buitenruimte (tuin) van de kerken en moskeeën.

Met elkaar kijken we wat is biodiversiteit, wat is nu te vinden in onze tuinen, en hoe kunnen we de diversiteit vergroten. Kunnen we wat binnen gesproken wordt verbinden met wat er buiten staat. We denken dan aan symboliek, maar ook aan soorten planten en dieren. Een lid van de Ontmoetingskerk en ecoloog zal ons daarover vertellen en, als het mogelijk is qua weer, buiten laten zien wat er te vinden is.

De bijeenkomst is op 16 oktober om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54.

Ieder is van harte welkom en als u ideeën heeft over dit thema, horen wij dat graag op 16 oktober a.s.

Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o.