Iemand verliezen en toch weer verder gaan….

6 bijeenkomsten voor lotgenoten, januari – juli 2022

In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat
kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas of al wat langer geleden.

Programma
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten, 1 keer per maand op maandagmiddag in Dieren van 14.00 – 15.30 uur.
Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Daarna gaan we in gesprek over een thema.
We besluiten met een rondvraag en een vooruitblik op de volgende keer.

Wanneer: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 16 mei, 20 juni en onder voorbehoud 4 juli.
Waar: Ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 54 6952 GJ Dieren
Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie of thee
Aanmelding: graag voor 1 december 2021 telefonisch aanmelden bij één van onderstaande personen.

Begeleiding:
Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911
Meinie Visser, ouderenpastor Protestantse gemeente Dieren, tel. 0316-280828
Thea Beekman, 06-54357668

Dit aanbod is bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging.
Meinie Visser