6 bijeenkomsten voor lotgenoten, januari – juni 2023

In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas of al wat langer geleden. Onderstaand vindt u nadere informatie.

Programma
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmiddag van ongeveer anderhalf uur per keer.
Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om elkaar te ontmoeten en even bij te praten.
Daarna gaan we in gesprek over het thema. We besluiten met een rondvraag en een vooruitblik op de volgende keer.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle bijeenkomsten bijwonen.

16 januari 2023: Kennismaken
13 februari 2023: Het rouwproces
13 maart 2023: Mensen om je heen
17 april 2023: Wat geeft mij steun?
22 mei 2023: Incompleet en hoe nu verder?
12 juni 2023: Verbondenheid blijft… en afsluiting

Informatie
Wanneer: Op maandagmiddag, van 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Waar: Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2, 6951 BL Dieren
Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.

Aanmelding: Vóór 10 december 2022 telefonisch bij één van onderstaande personen.

Begeleiding:
Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, A.Coenraads@Eusebiusparochie.nl, 06-15189911
Meinie Visser, ouderenpastor Protestantse gemeente Dieren, m.visser@pkndieren.nl
Thea Beekman, thbeekmanvdvelden@upcmail.nl

Dit aanbod is bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging.