Eind oktober worden de ‘Ik buurt mee’ cheques door de gemeente Rheden verspreid. Wilt u voor onze doelen meesparen? Vanaf zondag 31 oktober tot ± 1 december kunnen de cheques in de bus op de leestafel in de Ontmoetingskerk gedeponeerd. Ook in de Petruskerk Spankeren is een inzamelpunt.

Verdere inleveradressen zijn:
-Hennie Jensen, Het Bastion 32, Dieren
-Elly en Gert-Jan Meijer, Olmenhof 9, Dieren
-Christine Schellevis, H.B.Buyslaan 4, Dieren.

Wij sparen voor ‘Verrassing Vakantietassen 2022’ voor kinderen van minder draagkrachtige ouders en voor kramen voor onze Kerkmarkt om de producten en medewerkers te beschermen tegen zon en regen.

De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. rekent op uw aller medewerking