Eind oktober zijn de ‘Ik buurt mee’ cheques door de gemeente Rheden verspreid.
Wij sparen voor ‘Verrassing Vakantietassen 2022’ voor kinderen van minder draagkrachtige ouders en voor kramen voor onze Kerkmarkt om de producten en medewerkers te beschermen tegen zon en regen.

We hebben het eerste streefbedrag al ruimschoots gehaald; bij navraag mogen we doorsparen tot € 3.000,–. Dit betekent dat we o.a. zeker voor meer vakantietassen kunnen zorgen volgend jaar.

Wilt u voor onze doelen meesparen?
Tot ± 1 december kunnen de cheques in de bus op de leestafel in de Ontmoetingskerk worden gedeponeerd. Ook in de Petruskerk Spankeren is een inzamelpunt.
Verdere inleveradressen zijn:
-Hennie Jensen, Het Bastion 32, Dieren
-Elly en Gert-Jan Meijer, Olmenhof 9, Dieren
-Christine Schellevis, H.B.Buyslaan 4, Dieren.

De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. rekent op uw aller medewerking