Op de bezinningsdag, 18 januari jl., zijn we met de verschillende raden aan de slag gegaan met het beleidsplan voor de komende drie jaar. We werden meegenomen in het proces van totstandkoming van het beleidsplan: wie zijn we en wat willen we? In grote lijnen kon iedereen zich hierin vinden; zinvolle aanvullingen en wijzigingen werden gegeven. Na de pauze ging iedere raad voor zich kijken naar concrete actiepunten die uit het beleidsplan voortkomen. In de wordcloud een indruk hoe iedereen terug kijkt op de middag.

Wilt u de resultaten van het beleidsplan horen, en meepraten over het beleidsplan, kom dan naar de Gemeenteavond op 5 februari.