Verslag van het weekend van de Gemeentecontacten tussen Dieren, Berlin-Niederschönhausen en Wrocław 18 t/m 21 mei 2023.
Het thema is – CRISIS – .

De gasten uit Berlin-Niederschönhausen en Wrocław komen donderdagavond aan en brengen de avond door in de gastgezinnen.
Vrijdagmorgen vertrekken we om 9.00 uur vanaf de Ontmoetingskerk naar het Openluchtmuseum in Arnhem. We drinken koffie in de Kasteelboerderij en krijgen daarna een rondleiding en kunnen ook nog zelf allerlei objecten bekijken. Het is een zonnige dag en daar wordt volop van genoten. De heerlijke lunch is weer in de Kasteelboerderij en daarna wordt de tentoonstelling van Anton de Kom bekeken. Vooraf hebben we al schriftelijke informatie over Anton de Kom en Suriname gekregen, ook in het Duits en Engels, zodat onze Duitse en Poolse gasten een idee hebben waar het over gaat. Om 17.00 uur vertrekken we weer richting Dieren, waar ieder in eigen gastgezin of bij elkaar op bezoek, genieten o.a. van lekker eten, gesprekken en spelletjes.

Zaterdagmorgen is er geen programma. Er worden inkopen gedaan (zoals kaas en hagelslag) of er wordt gewandeld o.a. naar het veer om te genieten van de IJssel. ’s Middags is in de Ontmoetingskerk het thema CRISIS aan de orde. In groepjes wordt er gesproken over: waar maak jij je zorgen over in:
a. eigen omgeving, b. je eigen land, c. de wereld.

Er wordt intensief over de onderwerpen gesproken. Er zijn heel wat overeenkomsten zoals: kloof rijk – arm, vluchtelingen, extremisme, energie crisis, sociale media – verharding, klimaat probleem. Na de pauze wordt weer in de groepen de vraag gesteld: ‘Hoe zorgen we als mensen onderling voor meer vertrouwen , verbinding en weerbaarheid’. In de grote groep worden gedichten voorgelezen die betrekking hebben op het thema. We sluiten de middag af met een Vesper. Er wordt ook nog gesproken over hoe we verder willen gaan met het contact.
Een toast wordt uitgebracht op de vriendschap tussen de partnergemeenten en daarna is er een uitgebreid buffet, gemaakt door verschillende gemeenteleden.

Er wordt afscheid genomen van de Poolse gasten. Zij gaan zondagmorgen al vroeg op weg voor de lange rit naar Wrocław.

Zondagmorgen is de viering in de Ontmoetingskerk. Onze nieuwe predikant ds. Ronald Heins gaat voor. De dienst staat in het teken van onze ontmoeting, de gasten worden welkom geheten, de Paaskaars voor de kerk van Berlin-Niederschönhausen wordt overhandigd ( zaterdag hebben de mensen uit Wrocław al de altaarkaarsen ontvangen), we zingen een aantal liederen in het Duits.
Na de viering is het tijd voor de ontmoeting met gemeenteleden en de gasten vertrekken weer naar Berlijn, uitgezwaaid door de Dierenaren.
Het is een intensief weekend geweest met vele goede gesprekken, soms tot laat in de avond.

In 2024 zijn we welkom in Berlin-Niederschònhausen in het weekend van do. 30 mei t/m zo. 2 juni.

Geertruida van Gulyk-Kuiper.

Werkgroep Gemeentecontacten.
Secretariaat: Jan Brouwer
Tel.: 0313 420396
e-mail: brostro@hetnet.nl