Op zaterdag 19 januari j.l. hebben we de Actie Kerkbalans ingeluid door het luiden van de kerkklok. Kerkbalans; de jaarlijkse actie waarbij we u allen actief benaderen om te vragen of u de kerk financieel wilt blijven steunen om weer een nieuw jaar met elkaar tal van activiteiten te kunnen vormgeven.

Lejon Maaskant, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, luidde de bel. Voorafgaand daaraan had Sander van Bodegraven verteld over het Duynhuis. een plek in Dieren, bruisend van activiteiten, ontmoeting en bedrijvigheid van en door mensen die passen in de 3 pijlers armoedebestrijding, participatie en circulaire economie. Ontwikkeling van mensen, maatschappelijk effect (geen winstoogmerk) en samenwerking tussen de deelnemers in dit Duynhuis, is waar het allemaal om draait. De Protestantse gemeente Dieren steunt dit initiatief van harte. De Actie Kerkbalans maakt het mede mogelijk dat de Protestantse gemeente kan blijven bestaan en daarmee ook belangrijke maatschappelijke initiatieven als het Duynhuis kan blijven steunen.

In de weken na het inluidmoment zijn er ca. 60 vrijwilligers op pad geweest om de envelop van Kerkbalans bij een kleine 900 adressen van onze kerkgemeenschap te bezorgen en een week later weer op te halen. Het is fijn dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten hiervoor. Een grote PLUIM voor al die lopers. En uiteraard ook een grote DANK voor alle toezeggingen die we hebben mogen ontvangen.

Heeft u vergeten om het toezeggingsformulier voor dit jaar in te leveren? Geen paniek, dat kan alsnog! Doe het dan in de brievenbus van het kerkelijk bureau, Domeinlaan 2, of geef het af bij uw contactpersoon.
Nogmaals DANK aan iedereen!