Zondag 21 oktober a.s. is de Intercitygroep te gast in Brummen. Het
toeval wil dat die zondag ons kerkkoor aan de dienst in Brummen
meewerkt. Dit hangt samen met het feit dat een aantal koorleden
afkomstig is uit die plaats. Na de dienst is er een nabespreking met
de voorganger gevolgd door een lunch. Na de lunch is er nog een
middagprogramma.

De Intercitygroep is een groep voor alleengaanden van 50+ met als
doel bezinning en ontmoeting. De deelnemers komen uit de
gemeenten langs de spoorlijn Deventer – Arnhem. Nieuwe
deelnemers aan de groep zijn van harte welkom, ook als u het een
keer wilt proberen. Voorwaarde is dat u alleengaand bent en 50+.
Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Kees Bochanen.