Voor jongeren zijn er onder meer de volgende activiteiten:

Kindernevendienst en crèche

Er is tijdens de dienst op zondag kinderoppas voor kinderen t/m 3 jaar. De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn in het begin van de dienst bij hun ouders in de kerkzaal. Alvorens de kinderen en jongeren naar de Kindernevendienst gaan, wordt de kinderen gevraagd naar voren te komen; de voorganger heeft een gesprekje met hen, vaak over het onderwerp dat die zondag centraal staat in de dienst. De kinderen nemen uit de kerkzaal het licht van de paaskaars mee naar hun eigen bijeenkomsten. Aan het eind van de dienst voegen de kinderen zich weer bij hun ouders in de kerkzaal en kunnen ook de allerjongsten aanwezig zijn bij het geven van de zegen bij de wegzending. Contactpersoon kinderoppas: Karin Brons, telefoon 427127. Contactpersoon kindernevendienst: Titia Jansen, tel. 427205.

 

Jeugdkerk
Kom je op zondag in de kerk en zie je het niet zo zitten om de hele preek
mee te maken? Kom dan naar de jeugdkerk. Voor alle jongeren op de middelbare
school. We praten over de bijbellezing van die zondag en denken na over de vraag: “wat heb ik hier aan in het dagelijkse leven?”
Heb je vragen, bel Arjan de Visser(420021)
arjandevisser@online.nl

 

Groenezaal activiteit

Iedere vierde zondag van de maand is er na de kerkdienst voor kinderen vanaf vier jaar een leuke activiteit, zoals cake versieren, stoepkrijten of kleien.

 

Jongerendiensten (4e zondag van de maand)

Iedere vierde zondag van de maand is er tijdens de dienst ruimte voor jongeren. Even iets anders dan anders. Ander muziek, sfeer, teksten, liederen. Een dienst waarin veel jongeren zich thuis voelen. Deze diensten worden voorbereid door groepen uit onze kerk: jeugdkerk, catechesatiegroepen, jeugdraad, ouders met jonge kinderen. Zorg dus dat je er bij bent die vierde zondag!

Ichtus

Koor voor iedereen vanaf 15 jaar (Meer informatie zie bij Koren onder actief in de kerk).

 

Theaterweekend

Jaarlijks wordt een theaterweekend georganiseerd.