Op woensdag 8 mei vanaf 20.00 uur is er in de Ontmoetingskerk gelegenheid om kennis te maken met Kliederkerk. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten zijn hiervan de kernwoorden die ook deze avond aan bod zullen komen. We willen met een zo breed mogelijke christelijke gemeenschap in Dieren starten met het opzetten van deze manier van gemeenschap zijn. Hiervoor nodigen we kerkbesturen, kerkenraden en andere beleidsmakers uit om op deze avond kennis te maken. Maar uiteraard vragen we ook vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken of ze aanschuiven. Deze avond staat in het teken van beleven en kennis maken. Heb jij interesse om hierbij aan te schuiven, wees welkom!


Mede namens de Jeugdraad, Jantine Groenewold,
jantinegroenewold@pkndieren.nl