IMG_0611Van Vorden naar Ruurlo – van Antonius naar Willibrordus langs kastelen en landgoederen.

Dit keer voert de kerkenwandeling ons door de Achterhoek van Vorden naar Ruurlo. De Dorpskerk in Vorden is oorspronkelijk gewijd aan de heilige Antonius. Antonius was een kind van rijke ouders. Toen hij 20 jaar was stierven zijn ouders. Antonius gaf al zijn bezit aan de armen en trok zich in eenzaamheid terug in de woestijn. Hij was de eerste monnik die veel volgelingen kreeg en geldt daarom wel als de vader van het kloosterleven. Hij leefde in Egypte van 251 tot 356 en werd dus 105 jaar! De Dorpskerk van Ruurlo is gewijd aan Sint Willibordus. Willibrord werd in Engeland geboren als zoon van pas bekeerde ouders. Toen Willibord 7 was besloot zijn vader zich terug te trekken als kluizenaar. Willibord werd toevertrouwd aan een klooster bij York. Vanuit York ging hij naar Ierland. In 690 (hij was 32) trok hij met 12 metgezellen naar Friesland om daar de heidenen te bekeren. In 695 werd hij door de paus tot aartsbisschop der Friezen gewijd met Utrecht als bisschopszetel. De wandeling voert ons door een gebied van kastelen en landgoederen. Onderweg hebben we een lunch bij ’t Wapen van ’t Medler aan de Ruurloseweg tussen Vorden en Ruurlo. We sluiten de dag af met een korte vesperviering in de Dorpskerk in Ruurlo. We reizen per trein naar Vorden en vanuit Ruurlo.

De wandeling wordt aangeboden aan de gemeenteleden van de Protestantse gemeenten Dieren, Deventer, Zutphen en Ruurlo -Barchem. U moet rekenen op een stevige wandeling van ca. 18 km. Een goede wandelconditie is dus een vereiste. Mochten de kosten een bezwaar zijn, neem dan even contact op met een van de ondergetekenden. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.

Datum: zaterdag 19 maart 2016 (van ca. 9.00 tot 18.00 uur)
Plaats: Vorden / Ruurlo
Leiding: Jolanda Buitenhek, Ingrid de Zwart en Kees Bochanen
Werkwijze: samen wandelen
Kosten: ca. € 20,– (excl. treinkosten)
Aanmelden: Jolanda Buitenhek, tel. 0313 414128, e-mail: jol.buit@planet.nl graag vóór 1 maart 2016