Regeren is vooruitzien, ook bij ons Kerkkoor!!!

Na de coronacrisis hopen we weer snel als kerkkoor Dieren te zingen.
Daarbij is een pianist onontbeerlijk bij de repetities en optredens.

Wij zoeken: een pianist die op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur ons koor wil begeleiden tijdens de repetities en tevens meegaat bij 6 tot 8 optredens per jaar, meestal op zondagochtenden en hoogtij dagen in de kerk.

Heeft U interesse, neem dan contact op met:
Secr.  J. Schellevis 0313-421510
e- mail; christineenjoop@gmail.com
Voorz.  S. Nieuwland 0313- 420863
e- mail; wsnieuwland@upcmail.nl