Dit jaar bestaat ons Kerkkoor maar liefst 85 jaar. 

Het koor werd opgericht in 1933. Dit was een tijd waarbij veel koren zijn opgericht en heel snel groeiden tot een groot aantal leden. Om het enigszins te beheersen werd er een leeftijd ondergrens en bovengrens ingevoerd. Je moest minimaal 18 zijn en kwam je bij de 70 dan wist je dat er afscheid genomen moest worden. Kwam er uit de stemtest dat je onvoldoende talent had, werd je ook niet toegelaten.
In die tijd waren er heel veel concoursen waar je als koor aan deelnam en prijzen kon winnen. Ook waren er de jaarlijkse uitstapjes naar binnen- en buitenland. Kortom koren waren hip en je wilde er graag bij zijn. Koren hadden in die tijd niet alleen een religieuze maar ook een belangrijke maatschappelijke functie. Veel ander vertier was er immers niet.

We zijn nu 85 jaar verder en de maatschappelijke functie is ogenschijnlijk grotendeels verdwenen. Ondanks het feit dat het aantal koren in Nederland is gedaald, leert een zoektocht op internet ons, dat Nederland bij de landen hoort met de hoogste koordichtheid. Er wordt dus nog veel gezongen! En terecht want zingen geeft plezier en ook al heb je geen wereldstem, samen kun je er iets heel moois van maken.
En wat betreft de maatschappelijke functie, deze mag dan wat minder zijn maar bij veel van onze leden is dat niet zo.  

De saamhorigheid is een groot goed en met een gouden duo als Ronald Brons en Marieke Schimmel wil je er gewoon bij zijn. Het feit dat we de afgelopen decennia ons ledental constant hebben weten te houden bevestigt dat. We bestaan dan wel 85 jaar, we zijn springlevend en daar zijn we trots op.

Namens bestuur en leden
Stef Nieuwland.

PS: Nieuwe leden zijn uiteraard op dinsdagavond welkom. En maakt u zich geen zorgen de bovengrens van 70 jaar is allang losgelaten
en een stemtest hebben we ook niet meer. Alleen de ondergrens van 18 jaar is er nog wel.