Kerkmarkt
Van 12 juli t/m 13 september 2019 heeft de Kerkmarkt plaatsgevonden. Bijna alle keren kon buiten koffie/thee
worden gedronken en bijgebabbeld. Wat was dat iedere keer weer een gezellige happening en wat hebben we steeds veel bezoekers kunnen ontvangen.
De totaalopbrengst van deze activiteit is geworden € 2.132,76. G E W E L D I G !!!
Vanaf deze plaats willen wij alle aanbieders van groente, fruit, jam, lekkere taarten en koek en alle andere artikelen die zijn aangeboden, héél hartelijk bedanken voor jullie bijdragen. Dit heeft er mede toe geleid dat de opbrengst zo geweldig is.
Ook alle medewerkers in de verkoop, bij opbouw kramen, koffiehoek, keuken etc. héél véél dank voor jullie assistentie; zonder zoveel vrijwilligers zou dit nooit zijn gelukt. En zeker ook alle bezoekers dank voor jullie aanwezigheid en gezelligheid.
Wanneer er groente en fruit over was is dit afgeleverd voor de voedselbank die hier dankbaar gebruik van heeft gemaakt om hun klanten extra te verwennen.

Al met al kijken wij terug op een heel plezierige tijd en we zeggen: tot de volgende kerkmarkt in juli 2020.
Gevraagd is of de Kerkmarkt iedere week gehouden kan worden. Gezien de organisatie en menskracht is het niet mogelijk dit langer
dan 10 weken te doen. Wel is het goed om te weten dat de Ontmoetingsmaaltijd weer is gestart 1x in de 14 dagen op donderdagavond in de Ontmoetingskerk. Dat is eveneens een mogelijkheid voor ontmoeting, gezelligheid, een goed gesprek en ook nog een heerlijke maaltijd.
Ook bij de Ontmoetingsmaaltijd is gevraagd of dit in de zomermaanden kan doorgaan. Om dezelfde redenen is dit niet mogelijk
maar daar is iedereen attent gemaakt op de Kerkmarkt in de zomermaanden. Velen hebben de weg naar de Kerkmarkt gevonden.
Wat fijn dat we elkaar zo kunnen aanvullen.