OVERWEGING

Het gebeurt me weleens in deze tijd van het jaar, dat er iemand op me afstapt bij de koffie in de kerk, mij met twinkelende ogen aankijkt en dan vraagt: “en Frans, heb je al een kerstgedachte?” Ik raak dan altijd een beetje in paniek, want hoeveel ik ook aan verhalen in mijn hoofd heb, een kerstgedachte schiet me niet zo maar te binnen. Toch zet de vraag mij aan het denken. En in de afgelopen jaren heb ik twee kerstgedachten bedacht, die ik allebei in dit stukje graag met u wil delen.
De eerste kerstgedachte luidt: “het licht van de kerstboom steek je aan aan de paaskaars”. Ik lees het kerstverhaal graag als een opstandingsverhaal: het speelt zich af in de nacht en het gaat om het opduiken van het licht in de duisternis. We hebben de weken voor kerst ons geconcentreerd op de beloften, maar telkens weer komt daarbij de nacht van onze tijd als hoofdmotief naar voren. En dan ineens scheurt in de kerstnacht de hemel open en schalt het ere zij God, samen met het vrede op aarde door de wereld. In de kerstnacht zien we de overwinning van het licht op de duisternis, of beter gezegd: zien wij de overweldigende kracht van God, die de nacht van ons wegvaagt. En die blijvend in ons midden komt in de gestalte van het kind dat geboren werd die nacht. Een kind, dat later de woorden zal spreken: Ik ben de opstanding en het leven. Dus is het licht in de kerststal (en dus ook in de boom) voor mij opstandingslicht. Vandaar de kerstgedachte: “het licht van de kerstboom steek je aan aan de paaskaars”.
Mijn tweede kerstgedachte luidt: “met kerst krijg je geen geboortekaartje, maar een verhuisbericht.” Natuurlijk gaat het in de kerstnacht om het feest van de geboorte van Jezus, dat weet ik ook wel. Maar zijn komst hier op aarde betekent méér. Het is de toewending van God naar de mensen: hij is het die Zijn Zoon stuurt om letterlijk mét ons te zijn. Hij kwam op aarde om bij mensen te zijn: met zijn barmhartigheid, met zijn liefde, met zijn terechtwijzingen, met zijn vergeving. En het grote feest van Pasen heeft laten zien, dat zelfs de dood Hem niet van ons kan doen scheiden: Hij komt weer en wenst ons vrede toe. Met Kerst vieren we het feest dat Christus met mensen is en bij ons blijven zal, tot de voleinding der wereld. Vandaar het beeld, dat het niet gaat om de geboorte van het kerstkind, maar om de permanente nabijheid van God in de gestalte van Jezus van Nazareth.
Simpel gezegd: met kerst vieren we de overwinning van het licht, de overwinning van het leven op de dood en wij weten dat het kind dat geboren is bij ons zal, tot in eeuwigheid.

In dat licht wens ik u allen, hoe uw kerst ook zal zijn, heel gezegende kerstdagen toe.

ds. Frans Ort.

 

DIENSTEN RONDOM KERST

 

Zaterdag 24 december

 

19.00 uur – KERSTSPEL

kerstspelknipsel

Ook dit jaar is er weer een kerstspel voor kinderen van 1 tot 99 jaar.

‘HET BOEK IS ZOEK’ heet het kerstspel dit jaar. Want hoe moet het kerstverhaal verder worden verteld als Het Boek zoek is?
Een leuk verhaal gespeeld door kinderen en volwassenen, gezellige kerstliedjes en sfeervolle muziek. Dat is allemaal aanwezig deze avond. Iedereen is dan ook van harte welkom!

 

22.00 uur – KERSTAVOND

GJB36368 Ds. F.Z. Ort

m.m.v. het Kerkkoor

kerkkoor-4

 

zondag 25 december

10.00 uur – EERSTE KERSTDAG

GJB36390  Ds. C. Bochanen
m.m.v. het Ontmoetingskoor

Ontmoetingskoor_pasen_2016 (1)