Afgelopen zondag was een bijzondere dienst met het oog op de kinderen die hebben deelgenomen aan de Avondmaalscatechese. Zij hebben ook aan de dienst meegewerkt.
De afgelopen weken is er kindercatechese over het Avondmaal gegeven. Kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool hebben daaraan deel-genomen. De dienst is voorbereid met Anneke Janssens en Lea de Vries, die de kindercatechese hebben geleid, en met Ronald Brons. Het thema ‘Leven is delen’ sluit aan bij het verhaal over de instelling van het Avondmaal: het delen van brood en beker. In de voorbereidingen hebben de kinderen het avondmaal zelf uitgebeeld en daarvan zijn de volgende foto’s gemaakt en in de dienst getoond

voetwassing

Jezus spreekt het gebed uit

breken van het brood

schenken van de wijn

Jezus geeft het brood aan Judas