De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn in het begin van de dienst bij hun ouders in de kerkzaal. Alvorens de kinderen en jongeren naar de Kindernevendienst gaan, wordt de kinderen gevraagd naar voren te komen; de voorganger heeft een gesprekje met hen, vaak over het onderwerp dat die zondag centraal staat in de dienst. De kinderen nemen uit de kerkzaal het licht van de paaskaars mee naar hun eigen bijeenkomsten. Aan het eind van de dienst voegen de kinderen zich weer bij hun ouders in de kerkzaal en kunnen ook de allerjongsten aanwezig zijn bij het geven van de zegen bij de wegzending.
Contactpersoon kindernevendienst: Titia Jansen, tel. 427205.

 

Nieuw spaarproject kindernevendienst

Met ingang van de zomer spaart de kindernevendienst voor ons project ‘Hulp aan Moldavië’.
Eind september hebben Hennie Jensen en Ria van Voorst een bezoek gebracht aan de kindernevendienst om te vertellen over het spaardoel. Aan de hand van een PowerPoint presentatie hebben we de kinderen verteld waar het gespaarde geld voor wordt gebruikt. Dit wordt misschien begin volgend jaar nog een keer herhaald.

Vanaf januari 2020 sparen de kinderen van de kindernevendienst voor het project van de jongeren in Roemenië.