De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn in het begin van de dienst bij hun ouders in de kerkzaal. Alvorens de kinderen en jongeren naar de Kindernevendienst gaan, wordt de kinderen gevraagd naar voren te komen; de voorganger heeft een gesprekje met hen, vaak over het onderwerp dat die zondag centraal staat in de dienst. De kinderen nemen uit de kerkzaal het licht van de paaskaars mee naar hun eigen bijeenkomsten. Aan het eind van de dienst voegen de kinderen zich weer bij hun ouders in de kerkzaal en kunnen ook de allerjongsten aanwezig zijn bij het geven van de zegen bij de wegzending.
Contactpersoon kindernevendienst: Titia Jansen, tel. 427205.

 

Nieuw spaarproject kindernevendienst

 

Noortje Witteveen heeft het Dierense verruild voor het binnenland van Angola om zich daar in te zetten voor de missie. Samen met haar man Marijn Goud en hun beide kinderen Judah en Salome zijn ze vier jaar geleden verhuisd naar Angola om daar het woord van God te verkondigen. Noortje en Marijn werken bij MAF en vliegen heel Angola rond om mensen te helpen. Het is een prachtig doel waar we met de kindernevendienst graag en enthousiast voor gaan sparen. Het gezin Goud is volledig afhankelijk van de steun van giften, onze hulp is daarmee tastbaar, we weten precies waar ons geld naar toe gaat en wat ermee wordt gedaan.
Hendri Witteveen heeft op 7 oktober een presentatie gegeven over het werk van zijn dochter. Het was heel inspirerend! Als u meer wilt weten over MAF en over dit jonge gezin dat zo veel goed werk verricht in Angola, dan kunt u op NPO.nl de serie Bushpiloten terugkijken die door de EO is uitgezonden afgelopen zomer. En u kunt ons natuurlijk ook even aanschieten in de kerk, we vertellen u graag meer over de MAF en de familie Goud, en ook over de manier waarop u een extra bijdrage kunt leveren. Want er is bijvoorbeeld ook een jaarlijkse wijnactie, organiseert Hendri een hardloop-evenement voor de MAF, etc. Voor meer informatie zie de website:
www.marijnennoortje.nl

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!
Spaart u mee?

Hartelijke groet,

Leiding van de kindernevendienst

In actie voor het project: Run for Gold!

Op zaterdag 18 mei hebben Carmen, Bente, Jesper, Karlijn, Doortje, Merijn en Henriette Maaskant mee gedaan aan de Run for Gold op de Posbank. Dit is een sponsorloop voor het missiewerk dat Marijn en Noortje Goud in Angola doen namens de Mission Aviation Fellowship (MAF). Als kindernevendienst sparen we dit jaar voor de MAF.De kinderen hebben zich van tevoren laten sponsoren. Ze hebben als afstand hun leeftijd x 100 meter gelopen en Henriette de 5 mijl. Het parkoers ging over rul zand en het was erg warm maar iedereen heeft de eindstreep gehaald! In totaal hebben de kinderen 435 euro opgehaald, een prachtig bedrag wat in het geheel ten goede komt aan het werk van Marijn en Noortje. Alle sponsoren hartelijk dank!