Alle geplande activiteiten voor de jeugd, zoals theaterdienst en startkamp in september, kunnen helaas geen doorgang vinden ivm Corona.
Als jeugdraad zijn we aan t kijken of we toch iets voor de jeugd kunnen organiseren, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Dat wordt dan bekend gemaakt via website of app.

Veertigdagentijd

Kindernevendienst  aan de keukentafel!!

Veertigdagentijd 2020
Hoofdthema: Een teken van leven

Jullie hebben gemerkt dat het allemaal anders dan anders gaat in deze bijzondere tijden. In plaats van samen op zondag in de kerk toeleven naar Pasen, doen we dat nu noodgedwongen thuis. Maar hoe geef je dat dan vorm? Welke verhalen lezen we? Aan de hand van dit bestand kan je thuis met jouw kinderen toeleven naar Pasen.

Veertigdagentijd 2020 Keukentafelversie (1)

 

De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn in het begin van de dienst bij hun ouders in de kerkzaal. Alvorens de kinderen en jongeren naar de Kindernevendienst gaan, wordt de kinderen gevraagd naar voren te komen; de voorganger heeft een gesprekje met hen, vaak over het onderwerp dat die zondag centraal staat in de dienst. De kinderen nemen uit de kerkzaal het licht van de paaskaars mee naar hun eigen bijeenkomsten. Aan het eind van de dienst voegen de kinderen zich weer bij hun ouders in de kerkzaal en kunnen ook de allerjongsten aanwezig zijn bij het geven van de zegen bij de wegzending.
Contactpersoon kindernevendienst: Titia Jansen, tel. 427205.

 

Nieuw spaarproject kindernevendienst

Met ingang van de zomer spaart de kindernevendienst voor ons project ‘Hulp aan Moldavië’.
Eind september hebben Hennie Jensen en Ria van Voorst een bezoek gebracht aan de kindernevendienst om te vertellen over het spaardoel. Aan de hand van een PowerPoint presentatie hebben we de kinderen verteld waar het gespaarde geld voor wordt gebruikt. Dit wordt misschien begin volgend jaar nog een keer herhaald.

Vanaf januari 2020 sparen de kinderen van de kindernevendienst voor het project van de jongeren in Roemenië.