De Kliederkerk van zondagmiddag 13 november jl stond in het teken van de gelijkenis van Jezus uit de Bergrede: ‘Een wijs man bouwt zijn huis op de rots.’
Bij de ontdekplekken is iedereen actief bezig geweest met verschillende activiteiten rondom het thema. Zo zijn er fundamenten gebouwd van spaghetti en marshmallows, is getest hoe stevig een huis blijft staan als het gaat regenen (met de plantenspuit) en zijn er grote huizen gebouwd van kartonnen dozen.
Tijdens de viering is stilgestaan bij de betekenis van de gelijkenis. We hebben geluisterd naar de inspirerende woorden van Jezus om het goede te doen in ons dagelijks leven.

We kijken terug op een zeer geslaagde middag! Kliederkerk wordt goed bezocht door gemeenteleden/gezinnen van de verschillende kerken in Dieren e.o. Inmiddels weten ook bezoekers die niet zo vaak naar de kerk gaan Kliederkerk te vinden.

Noteer de volgende Kliederkerk vast in uw agenda!

Op zondagmiddag 12 maart zal de bijeenkomst in het teken staan van koning Josia.
Team Kliederkerk Dieren e.o.