Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden,
roept de Raad van Kerken in Nederland op woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
Ook de kerken van de Veluwezoom geven gehoor aan deze oproep.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn
en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.