KOOR- EN SAMENZANGAVOND TEN BATE VAN GROOT ONDERHOUD ORGEL ONTMOETINGSKERK

Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het orgel in de Ontmoetingskerk te Dieren.
Dit is een kostbare zaak. Om de kosten te drukken wordt een koor- en samenzangavond georganiseerd.

Op woensdag 7 december a.s. om 20.00 uur zullen de koren, verbonden aan de Ontmoetingskerk, een concert geven en kunnen de aanwezigen zeker ook hun stem laten horen. De koren Ichtus, Kerkkoor en Ontmoetingskoor zijn al druk aan het oefenen.
Onder leiding van Hans Schimmel aan het orgel kunt u enthousiast meezingen met een mooie selectie aan bekende liederen uit het
Liedboek 2013 en andere bundels.

De toegang is gratis, wel rekenen wij op uw donatie voor het orgel.
Na afloop is er gratis koffie of thee voor het publiek.

Iedereen is van harte welkom.