WAT TELT, ALS DE JAREN TELLEN.
“Dilemma`s bij het ouder worden.”

Werkgroep geloof en maatschappij

Veel mensen ervaren hun leven, ook op hoge leeftijd, als aangenaam en plezierig.
Toch zijn er ook ouderen die zeggen dat het niet erg zou zijn als ze in hun slaap zouden overlijden.
Zijn deze ouderen dan levensmoe of suïcidaal?
Nee helemaal niet, maar er is een gevoel van voldoening gegroeid over het leven wat ze tot die tijd
geleid hebben. Alles wat nog komt is meegenomen.
Er zijn echter ook ouderen die, op enig moment, klachten ervaren passend bij hun leeftijd. Dit kan zijn een pijntje hier of daar, maar kan ook van veel grotere ernst zijn. Soms zijn die klachten zo ernstig dat het leven als lijdend wordt ervaren.
Maar.. als het zo lijkt dat er geen verlichting meer mogelijk is, kan de wens ontstaan om palliatieve zorg of euthanasie te bespreken met de huisarts.
Een heel ander probleem op latere leeftijd is het gevoel van eenzaamheid of het verlies van zingeving en betekenis.
Maar.. is dit eigenlijk wel een medisch probleem ?
Zijn vragen rondom zingeving, betekenis en kwaliteit van het leven niet als een leidende draad met het hele leven verweven ?
En in welke situatie spreken we nu van een ‘’Voltooid leven “?
Moeilijke vragen, maar wel belangrijk om het er samen over te hebben.
Wat kunt u van een arts hierin verwachten en wat niet, maar ook ; Wat is goed om zelf te doen ter preventie van deze problemen ?

In deze lezing wil specialist ouderdomskunde Ester Bertholet samen met u van gedachten wisselen en proberen tot antwoorden te komen op bovenstaande (levens)vragen.

Zondag 4 maart 2018 20.00 -22.00 uur.
Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54 Dieren
Vrij entree, vrije gift na afloop