Beste gemeenteleden,
Maatregelen in verband met het coronavirus

De regering heeft donderdagmiddag 12 maart maatregelen voorgeschreven om het coronavirus in te dammen. Dit houdt onder meer in dat bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zijn verboden. Ook de landelijke kerk heeft deze maatregelen van harte onderschreven. Daarom heeft het moderamen van onze kerkenraad besloten om in elk geval tot 31 maart het grootste deel van alle samenkomsten in en om onze kerk in verband met het coronavirus te annuleren.
Dat is een ingrijpend besluit. We hebben dit genomen omdat we ons realiseren dat we als kerk een verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij. Juist het belang van diegenen in onze samenleving die het meest kwetsbaar zijn wat betreft hun gezondheid staat voor ons nu voorop.

Kerkdiensten op zondag alleen thuis te volgen via internet

Dat betekent ook dat er in elk geval tot en met 31 maart aanstaande geen openbare voor iedereen toegankelijke zondagse erediensten in de Ontmoetingskerk gehouden zullen worden.
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur zal er echter wel een korte dienst vanuit onze kerk uitgezonden worden die thuis digitaal te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Daarin zal de predikant die die zondag dienst heeft voorgaan, met de ouderling van dienst, de lectrix en de organist. Van het studioteam zal iemand aanwezig zijn om de uitzending te verzorgen evenals de koster. Het wegbrengen van de bloemen uit de kerkdienst willen we zo lang dat mogelijk is laten voortgaan omdat dit een belangrijke vorm van meeleven is. De digitale uitzending is rechtstreeks te volgen of kan later worden teruggezien via internet. Mocht u verzoeken voor voorbede willen doen dan kan dat via een van onze predikanten via email of telefonisch tot uiterlijk vrijdagmiddag. Zij nemen die dan mee in de gebeden of geven het door aan de gastvoorganger. Wat de gang van zaken zal worden na 31 maart is op dit moment onduidelijk. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Activiteiten die voorlopig vervallen

Omdat wordt geadviseerd om het aantal sociale contacten te beperken is besloten om de volgende activiteiten voorlopig te laten vervallen: Ontmoetingsmaaltijd, Inloopkoffieochtend, MEVE-middag en de zondagmorgendienst op Beverode. Verder is het mogelijk dat geplande wijkontmoetingen worden uitgesteld (in elk geval die in de Wijk Dieren Noord1).

Contact houden met elkaar

Wij beseffen dat de bovenstaande maatregelen van grote invloed zijn op ons gemeenteleven.
Het elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven zijn daarbij van wezenlijk belang. Wij zullen de komende tijd moeten zoeken naar andere manieren om toch met elkaar in contact te blijven. Telefoon en internet bieden daarvoor gelukkig voldoende veilige mogelijkheden. Wij nodigen iedereen uit om daar ook gebruik van te maken. Bel elkaar om te horen hoe het gaat!
U kunt ook altijd contact opnemen met een van onze predikanten en pastores.

Het voelt vreemd om juist als kerkgemeenschap onze godsdienstige praktijken zo anders in te vullen dan we gewend zijn. Maar we vertrouwen erop dat we ook in deze situatie door de Geest met elkaar verbonden kunnen zijn en blijven.
We vertrouwen als kerk op een goede afloop en bidden om nieuwe wegen om elkaar niet uit het oog te verliezen. Dat we daarin creatief leren zijn en open staan voor het onverwachte.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Dieren,

Johannes de Pous, voorzitter Kerkenraad
Joke Hoevers, scriba Kerkenraad
Kees Bochanen, predikant c.bochanen@pkndieren.nl 0570 618328 / 06 33637172
Frans Ort, predikant f.ort@pkndieren.nl 0313 414137
Meinie Visser, ouderenpastor m.visser@pkndieren.nl 0316 280828
Jantine Groenewold, jongerenpastor jantinegroenewold@pkndieren.nl 06 16642291