AFFICHE-APRIL-2016Marinus van den Berg, nationale expert in begeleiding van mensen bij verdriet, rouw en verlies, komt op uitnodiging van de Werkgroep Geloof en Maatschappij naar de Ontmoetingskerk in Dieren. Thema van de bijeenkomst is: lijden verlichten. Dat is ook de titel van het onlangs van zijn hand verschenen  boek.

Waar: Ontmoetingskerk Dieren, Adm. Helfrichlaan 54
Wanneer: donderdag 14 april
Hoe laat: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Marinus van den Berg (theoloog en pastor) is bekend van radio, krant en televisie. Bij gebeurtenissen die grote invloed hebben op de samenleving, zoals zelfmoord door scholieren na pesten op school, wordt hij vaak door actualitetenrubrieken en kranten geraadpleegd.

Zijn licht laat hij eveneens schijnen op ethische discussies als het gaat om zorg voor ouderen bij het levenseinde en palliatieve zorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met ‘nieuwe’ vormen van lijden waar we tegenwoordig met grote regelmaat mee geconfronteerd worden, bijvoorbeeld het lijden van vluchtelingen.

Er is onze tijd bij velen een nieuwe belangstelling voor vasten. Dat gebeurt uit allerlei overwegingen. Maar komt er ook weer meer aandacht voor lijden? Wordt het weer tijd voor nieuwe bezinning en lijdensmeditatie in de Veertigdagentijd? Welke aandacht is er dan nodig? Hoe kijken we tegenwoordig naar lijden? Wel beelden van lijden zie we voor ons?

Marinus van den Berg noemde zijn laatste boek ‘Lijden verlichten?’ Hij schreef het na 40 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en publicaties over levenseinde, rouw, troost en zorg. Er is volgens hem een nieuw spreken over lijden noodzakelijk.

De bijeenkomst gaat uit van de Werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o.
De entree is gratis. Na afloop is er de mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage.