MEVE staat voor Met Elkaar Voor Elkaar

In 1976 werd een begin gemaakt met een werkgroep voor de ouderen van de Gemeente. MEVE wil aandacht schenken aan en omzien naar de oudere gemeenteleden. Zij doet dit met een groep van ruim 50 enthousiaste vrijwilligsters. Het secretariaat van de werkgroep wordt gevoerd door Mw. H.G. Postema-Veldman, telefoon 41 69 15.

Er zijn diverse activiteiten:

  • Ontmoetingsmiddagen.
    Op de laatste woensdagmiddag van elke maand, tussen 14.30 uur en 16.30 uur, behalve in juni, juli en augustus, organiseert MEVE een ontmoetingsmiddag in de Regenboogzaal van de kerk. Speciale middag is de Kerstontmoetingsmiddag, waar we met elkaar aan de hand van een liturgie kerst vieren en waar na de pauze ruimte is voor een vrij kerstverhaal. Op de rest van de middagen wordt een gevarieerd, informatief en/of ontspannend programma aangeboden, waar ook tijd is voor een gezellig praatje tijdens de pauze onder het genot van een kopje thee of koffie. Voor hen die niet op eigen gelegenheid naar deze middagen kunnen komen, kan voor vervoer gezorgd worden. Opgave daarvoor op de voorgaande dinsdag van de maand, vóór 17.00 uur, de familie van Manen, tel.: 0313 420104.
  • Contactblad
    Negen keer per jaar wordt een eigen contactblad samengesteld en verspreid onder de ouderen van de Gemeente. Het blad heeft enkele vaste rubrieken en één van de predikanten verzorgt een korte meditatie. Kopy voor het blad is altijd welkom op het volgende adres: Mw. Ina van de Bult, Beverodelaan 35 of op ivdbult@xs4all.nl. 
  • Persoonlijk contact
    De MEVE-medewerkers brengen niet alleen het contactblad maar zijn ook degenen die contact houden en hebben met de groep oudere gemeenteleden. zij vormen de schakel tussen de leden en de kerkelijke gemeente. En indien wenselijk en/of noodzakelijk bezoeken zij ook mensen en geven signalen door aan predikanten en/of leden van het wijkteam. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de verjaardagen en huwelijksjubilea.