Gemeenteconcert voor het Colombiaproject van Kerk in Actie op zondag 29 mei 2022
Muzikanten gevraagd!

Op zondag 29 mei a.s. organiseert de werkgroep Kerk in Actie weer een Gemeenteconcert na de dienst.
Er zijn veel mensen die van muziek houden in onze gemeente. Dat is niet aan leeftijd gebonden. Om naar te luisteren of om zelf muziek
te maken. We hopen dat er ook een aantal jongeren zijn die mee willen werken. Trek de stoute schoenen aan en laat uw/jouw stem of instrument horen.

Het concert begint na de dienst om 11.30 uur. Dit vergt natuurlijk wel enige voorbereiding. Wilt u/je iets muzikaals doen bij dit concert, dan kunt u zich tot uiterlijk 15 mei a.s. opgeven bij Klaas Pieter Plantinga of Mieke de Graaff. Zou u ermee rekening kunnen houden dat het gemiddeld niet langer dan 5-7 minuten mag duren?
Het is natuurlijk fantastisch als er veel publiek is.

Noteert u de datum vast in uw agenda? De opbrengst van het concert gaat naar de hulpprojecten van Kerk in Actie in Colombia.
We zijn nu al nieuwsgierig naar jullie inzendingen!
Mieke de Graaff en Klaas Pieter Plantinga
b.degraaff@chello.nl / kpenhetty@gmail.com