Op dit moment is er veel te doen over de Nashvilleverklaring. In deze verklaring wordt op basis van een eenzijdige bijbeluitleg homoseksualiteit en transgender-identiteit afgewezen als in strijd met de Bijbel. In 2000 hebben we in Protestantse gemeente Dieren na een zorgvuldige afweging en bezinning besloten ook homoseksuele partners te zegenen. Het doorslaggevende argument daarbij was en is dat waar liefde is gehoor gegeven wordt aan het belangrijkste gebod.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Hij schrijft hierover: De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

In aansluiting hierop hebben we deze week in de vlaggenmast bij onze kerk de regenboogvlag gehesen als symbool van de veelkleurigheid, om zo zichtbaar te maken dat IEDEREEN bij ons welkom is en als steuntje in de rug voor alle homoseksuelen en transgenders met wie wij ons verbonden voelen.