Gezamenlijke gemeenteavond op donderdag  3 november.

Op donderdag 3 november a.s. zal er een gezamenlijke gemeenteavond worden gehouden om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Dieren (inloop vanaf 19.45 uur). Hier zal de beoogde nieuwe predikant worden gepresenteerd en kunnen alle stemgerechtigde leden van de gemeente hun voorkeur m.b.t. de kandidaat kenbaar maken.
De beroepingscommissie is er in geslaagd een goede kandidaat te vinden voor onze nieuwe gemeente. Op dinsdag 11 oktober heeft de commissie verslag uitgebracht aan de beide kerkenraden in een gezamenlijke vergadering en geadviseerd om de geselecteerde kandidaat aan te stellen als predikant in onze (nieuwe) gemeente. De kerkenraden van beide gemeentes waren enthousiast over de voorgestelde persoon en hebben unaniem ingestemd met deze voordracht.
Tijdens de gemeenteavond op 3 november a.s. zullen de gezamenlijke kerkenraden de beoogde nieuwe predikant aan de gemeente voorstellen. De kandidaat zal hierbij ook persoonlijk aanwezig zijn voor een kennismaking, zich daar presenteren en gemeenteleden kunnen aan betrokkene en aan de kerkenraad resp. beroepingscommissie vragen stellen. Daarna vindt de ‘verkiezing’ plaats (de kandidaat is hierbij niet aanwezig) en na afloop wordt de uitslag direct bekend gemaakt. Er is een
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om de kandidaat gekozen te kunnen verklaren.

De verkiezing van de predikant verloopt op de manier zoals is vastgelegd in de zgn. ‘Plaatselijke regelingen’ van beide gemeentes. Deze twee regelingen verschillen onderling iets, met name bij het onderdeel ‘stemgerechtigde leden’. Stemgerechtigde leden zijn in ieder geval alle belijdende leden die ingeschreven staan in de ledenregisters van de beide gemeentes. Gastleden worden in deze gelijkgesteld met de leden. In Spankeren zijn ook de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Op korte termijn krijgen alle stemgerechtigde leden een schriftelijke uitnodiging voor deze gemeenteavond op 3 november.
Ondanks dat alleen stemgerechtigde leden aan de verkiezing mogen deelnemen, zijn alle mensen die zich nauw verbonden voelen met onze gemeentes van harte welkom op deze gemeenteavond.

Naam van de nieuwe gemeente
De oproep om met voorstellen te komen voor een mooie naam voor onze nieuwe gemeente heeft heel veel reacties opgeleverd en daar zijn we erg blij mee. Tijdens de gemeenteavond op 3 november zal ook deze naam bekend worden gemaakt.

Vervoer naar de gemeenteavond
Voor mensen die niet goed op eigen gelegenheid naar de gemeenteavond kunnen komen of het lastig vinden om in het donker te rijden, is er een mogelijkheid om opgehaald en weer teruggebracht te worden. U kunt hiervoor een beroep doen op de kerktaxidiensten van beide gemeentes en contact opnemen met de volgende contactpersonen.
Voor Dieren: Tinus Pater, telefoonnummer 06-51836026.
Voor Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O: Fred Haandrikman telefoonnummer 06-21595529.

Namens de kerkenraden, Bert de Lange en Fred Haandrikman (voorzitters)