?Op zondag 29 november werd de nieuwe website van de Protestantse gemeente te Dieren gepresenteerd. Tijdens het koffiedrinken na de dienst werd er met een beamer een kort filmpje getoond over de nieuwe site. Op een ludieke manier had Stef Nieuwland dit in beeld gebracht. Allereerst een klop op een dichte kerkdeur, daarna een informatieblad op de keukendeur met daarop de melding dat alle informatie over de kerk en de openingstijden te vinden is op de nieuwe website. Met één klik op de knop werd daarna de website geopend en konden de gemeenteleden in de hal live meekijken op de nieuwe site.

Ook voor de nieuwe site is het belangrijk dat de informatie up-to-date is. Verandert er iets in uw commissie of werkgroep of is er iets nieuws te melden, laat het dan weten aan Jiska van Ree, de publiciteitsmedewerker. Dit kan via het mailadres publiciteit@pkndieren.nl

20151129_112708

?

20151129_112854