In januari hebben we een vragenlijst uitgezet in de gemeente waarmee we wilden onderzoeken wat in onze gemeente gebeurt aan pastorale activiteiten en waaraan behoefte is. Maar liefst 121 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, mensen uit verschillende leeftijdscategorieën. In grote lijnen kunnen we zeggen dat de leeftijdsopbouw van de respondenten overeenkomt met de leeftijdsopbouw van de gemeente als geheel. Al met al denken we dat de resultaten van de vragenlijst een betrouwbaar beeld geven van de mening over pastoraat in de gemeente.

De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we als basis om mee verder te werken. In de resultaten zijn ideeën aangedragen en tips gegeven die we meenemen. De eerste indruk die we krijgen is dat juist de ontmoeting – in deze tijd minder goed te realiseren; we moeten daar creatiever in zijn – belangrijk is voor iedereen. Het is niet perse noodzakelijk om dat vast te leggen in structuren als wijken, zoals we die nu kennen, maar wel moet iedereen de mogelijkheid hebben een plek te vinden als hij of zij dat wil.

We vroegen in de vragenlijst om mensen die in een klankbordgroep mee willen denken. Daarvoor hebben 26 mensen zich aangemeld. Heel fijn te merken dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Nu we fysiek niet bij elkaar kunnen komen, beraden we ons op mogelijkheden om deze groep vorm te geven. We overleggen met PKN en met Koos Pluymert die als adviseur/trainer met onze groep meedenkt.

We willen graag iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld en zo betrokken met ons meedenkt, hartelijk bedanken! Pastoraat leeft in onze gemeente.

Meinie Visser, Hetty Plantinga, Anne van Buiten, Anneke Janssens