Blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit

In 2021 omhelsden we elkaar weer, en beseften opnieuw dat het leven mooier is als we samen zijn
In 2022 blijven we elkaars hand vasthouden, in blijdschap, vriendschap, liefde en solidariteit blijven we zo verbonden
Vrolijk wensen we je: fijne feestdagen. Dank dat jullie samen met ons bouwen aan een nieuwe werkelijkheid.
Fundacion PT

Ook zijn er natuurlijk vanuit Dieren goede wensen gestuurd.

De Werkgroep Kerk in Actie Dieren, Spankeren e.o. zet zich de komende jaren in voor dit project. Helpt u mee?

meer informatie over ons https://www.pkndieren.nl/kerk-in-actie/

Wilt u een gift overmaken voor ons project dan kan dit op het volgende rekeningnummer: NL75INGB0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerkgemeenschap Dieren onder vermelding van ‘Colombia’.