Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig, goed en bovenal gezond nieuw jaar toe. We spreken de wens uit dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten.
We hopen dat we de draad weer voorzichtig op kunnen pakken in dit nieuwe jaar en we zullen zorgvuldig bekijken wat de mogelijkheden zijn in de komende tijd.

Afscheid Moldavië – start nieuw project
Op zondag 7 februari 2021, Werelddiaconaat, willen we officieel het project voor Moldavië afsluiten en starten met ons project voor Colombia: ‘Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia’.
Als Kerk in Actie willen wij graag dat elk kind de zelfde kansen krijgt als de kinderen in Nederland. Zo krijgt hun toekomst zin en perspectief.

Diverse aandachtspunten
* We zullen in de 40-dagentijd onze bijdragen aan de diensten leveren door middel  van onder andere de voorbeden en de uitwerking van het 40-dagenproject.
* Ook willen we meedoen aan de Paasgroetenactie voor gevangenen op zondag 14 en 21 maart a.s. Zodra wij meer informatie hebben vanuit de landelijke kerk  zullen wij hierover informeren.
* Op maandag 29 maart a.s. zal de 1e Vesper van de 40dagentijd worden  gehouden in de Petruskerk te Spankeren, aanvang 19.00 uur. Aansluitend wordt  een koffiestop gehouden; onder het genot van een kop koffie/thee een moment  om ook stil te staan bij mensen in nood en hoe wij hen kunnen helpen. Dit jaar zal  aandacht worden geschonken aan het nieuwe project van de Werkgroep Kerk in  Actie Dieren – Spankeren e.o.: ‘Onderwijs aan werkende kinderen in Colombia’.  Een medewerker van landelijk Kerk in Actie komt ons hierover informeren.

Tip – Ruim op!
Het klinkt natuurlijk niet als ontspanning, maar een opgeruimde werkplek en huis geeft rust in je hoofd. Bedenk manieren hoe je huis en werkplek minder snel rommelig worden. Doe bijvoorbeeld spullen weg die je niet nodig hebt en gebruik bakken en kasten om rommel uit het zicht te halen. Door op te ruimen en schoon te maken ben je ook gelijk aan het bewegen.
Ontspannen hoort bij een gezonde leefstijl. Door te ontspannen verminder je stress, wordt je gelukkiger en verlaag je het risico op gezondheidsklachten.
Ook draagt het misschien bij aan een beter milieu door kritisch de af te danken spullen te scheiden.

Vrijdag 5 februari 2021 – Warmetruiendag
Deze actiedag is bedoeld om je lichaam (en niet de aarde) te verwarmen met een warme trui, waardoor de thermostaat een graadje lager kan. Zo kun je meewerken aan energiebesparing en het behalen van klimaatdoelen. De Warmetruiendag wordt sinds 2007