Bijgaand een nieuwe uitgave aan van de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom i.o.

Deze nieuwsbrief vervangt de Zondagsbrief van PG Dieren, de Nieuwsbrief van HG Spankeren en de Nieuwsbrief ‘Samen..Gaan’.

Kopij voor de nieuwsbrief kan door iedereen worden aangeleverd via het e-mailadres: samengaan.dierenspankeren@gmail.com.

Inleveren kopij voor het komende nummer uiterlijk woensdag 22 februari a.s.

Wij wensen u heel veel leesplezier.

Nieuwsbrief Zuidoost-Veluwezoom i.o. nr. 2023-03