Bijgaand de tweede uitgave van de nieuwsbrief ‘Samen..Gaan’.
Hierin is weergegeven wat de belangrijkste punten waren op de gemeenteavonden die gehouden zijn in de Ontmoetingskerk in Dieren en De Kerkhorst in Spankeren op 27 oktober j.l.

Centraal stond daar het thema ‘Samen..Gaan’ en werd ingezoomd op de plannen m.b.t. ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’.

Met name voor de gemeenteleden die daarbij niet aanwezig konden zijn, leek het ons goed om hen verslag te doen van deze avonden.

Met een hartelijke groet,

Stuurgroep Samen..Gaan
E-mail: Samengaan.dierenspankeren@gmail.com

Nieuwsbrief Samen..Gaan nr. 2021-02