In bijgaande nieuwsbrief wordt u onder andere uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de gezamenlijke gemeenteavond a.s. donderdag om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, ziet u een terugblik op de ondertekening van de Intentieovereenkomst op 1 april jl. en de Goede Vrijdagviering en leest u welke twee nieuwe werkgroepen onlangs zijn gestart in het Samen..Gaan proces.

Kortom een nieuwsbrief met veel informatie.
Wij wensen u veel leesplezier.

Met een hartelijke groet,

Stuurgroep ‘Samen..Gaan’
Bert de Lange, ds. Frans Ort, Jan Burgers en Fred Haandrikman

Nieuwsbrief Samen..Gaan nr. 2022-02 d.d. 19-4-2022