Beste gemeenteleden en geïnteresseerden,

 

Bijgaand een nieuwe uitgave aan van de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom i.o.

Deze nieuwsbrief vervangt de Zondagsbrief van PG Dieren, de Nieuwsbrief van HG Spankeren en de Nieuwsbrief ‘Samen..Gaan’.

 

Kopij voor de nieuwsbrief kan door iedereen worden aangeleverd via het e-mailadres: samengaan.dierenspankeren@gmail.com.

Inleveren kopij voor het komende nummer uiterlijk woensdag 8 maart a.s.

 

Nieuwsbrief Zuidoost-Veluwezoom i.o. nr. 2023-04