Via onderstaande link kunt u de nieuwe uitgave aan van de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom i.o. inzien.

Kopij voor de nieuwsbrief kan door iedereen worden aangeleverd via het e-mailadres: samengaan.dierenspankeren@gmail.com.

Inleveren kopij voor het komende nummer uiterlijk woensdag 22 maart a.s.

Nieuwsbrief Zuidoost-Veluwezoom i.o. nr. 2023-05