Afgelopen vrijdag 1 april was het zover: op deze avond is door de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, LaagSoeren en Dieren Noord-Oost de intentieverklaring getekend om samen verder te gaan. Het samengaan heeft als einddoel een fusie van deze twee gemeenten in 2023.

De avond startte in de Petruskerk in Spankeren met een korte viering. Wat fijn dat er zoveel gemeenteleden waren en wat – onder begeleiding van Ronald Brons – om zo samen te zingen in een volle kerk. Waardevol ook om vertegenwoordigers van de buurgemeenten uit Brummen Ellecom De Steeg en Rheden te mogen begroeten.

Te voet gingen we daarna naar de brug over het kanaal tussen Spankeren en Dieren. Ook daar was het genieten van prachtige muziek, verzorgd door de Gelreband uit Dieren en Wilhelmina uit Spankeren die voor de gelegenheid samen speelden. Hoe passend op zo’n avond; het droeg in alle opzichten bij aan dat warme gevoel van verbinding. Dank aan de leden van beide korpsen die de kou trotseerden en de daadwerkelijke ondertekening van de verklaring (midden op de brug) zo muzikaal opluisterden.

Vervolgens fietsten en wandelden we naar de Ontmoetingskerk in Dieren. Daar stond de koffie klaar met een lekkere petit four met daarop het logo van de Protestantse Kerk Nederland. En ook hier weer prachtige muziek, verzorgd door Erna de Goede en Paul van Dijk.
Er is nog heel wat werk te verzetten richting Pinksteren 2023 maar om zo samen een belangrijke stap als deze te mogen vieren geeft veel vertrouwen en energie. Met dank aan de inzet van velen,