Ondertekening van de Intentieverklaring Samen..Gaan verschoven naar vrijdagavond 1 april a.s.

 

In het kader van het Samen..Gaan proces was voor a.s. zaterdagmorgen 22 januari de ondertekening gepland van de Intentieverklaring van de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O. Omdat door de huidige Coronamaatregelen daar dan maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig mag zijn, heeft de Stuurgroep Samen..Gaan besloten om dit moment te gaan verplaatsen naar vrijdagavond 1 april a.s.

We vinden dat dit een feestelijke bijeenkomst moet zijn met zoveel mogelijk gemeenteleden erbij en externe mensen zoals de pers, want we willen aan iedereen in de gemeentes en de buitenwereld laten zien dat we serieuze plannen hebben en die ook graag met iedereen delen. Om dan de ondertekening te gaan doen met een klein geselecteerd groepje mensen, leek ons geen goed plan. We hopen van harte dat op 1 april de Coronamaatregelen zodanig zijn dat we er samen een feestelijke bijeenkomst van kunnen maken.

Voor het Samen..Gaan proces heeft dit geen directe gevolgen. Er wordt nog steeds erg hard gewerkt in de Stuurgoep en diverse werkgroepen en binnenkort worden er, voor diverse gebieden, weer nieuwe werkgroepen opgestart. In samenwerking met de kerkenraden wordt gewerkt aan de verdere invulling hiervan. Zodra daar meer over duidelijk is zullen we u hierover, via een afzonderlijke nieuwsbrief, verder informeren. U kunt dan ook de verdere details lezen over de bijeenkomst op 1 april a.s. (reserveer deze datum wel al vast in uw agenda en het is echt geen 1 april grap J).

 

Met een hartelijke groet,

Stuurgroep ‘Samen..Gaan’

Bert de Lange, ds. Frans Ort, Jan Burgers en Fred Haandrikman