Religieuze primeur in Dieren
DIEREN – Christelijke, islamitische en joodse geloofsgemeenschappen slaan de handen ineen. Vertegenwoordigers ondertekenden gisteren een verklaring van verbondenheid,,Dit is een unicum in Nederland.”

De geluiden van de piano klinken door de ruimte. Een rij jongeren staat voor het instrument opgesteld. Sommige van hen zoeken nog even snel elkaars blik. Dan klinken hun stemmen richting de ruim 150 aanwezigen: There can be miracles, when you believe. Though hope is frail, its hard to kill.

De songtekst van dit duet tussen de zangeressen Mariah Carey en Whitney Houston symboliseert de enthousiaste sfeer in de Ontmoetingskerk. Al gaat het misschien wat ver om vandaag als een wonder te bestempelen, toch heerst er flinke blijdschap onder het gemêleerde gezelschap. Vertegenwoordigers van islamitische, christelijke en joodse geloofsgemeenschappen komen vandaag samen om de Verklaring van verbondenheid te ondertekenen. ,,Deze gezamenlijke verklaring is een unicum”, zegt Frans Koevoets van de werkgroep Interreligieuze Ontmoetingen.

Niet eerder gedaan
Naar verluidt is het in Nederland niet eerder gelukt om een dergelijk document vorm te geven. Volgens Koevoets zijn er twee redenen waarom Dieren deze primeur heeft. ,,We hebben bij het opstellen van de tekst gekeken naar wat ons bindt, in plaats van wat de onderlinge verschillen zijn.”

Daarnaast hebben de geloofsgemeenschappen al stappen gezet in het vestigen van de onderlinge contacten. ,,Er hebben afvaardigingen elkaars diensten bijgewoond”, licht Koevoets toe. ,,En we hebben rondleidingen voor elkaar gehouden in de synagoge, moskee en kerkgebouwen.”

Gezamenlijke feestmiddag
Koevoets beschouwt het tot stand komen en ondertekenen van de Verklaring van verbondenheid als een mijlpaal. ,,We hebben ook plannen om minimaal één keer per jaar een gezamenlijke feestmiddag zoals vandaag te houden”, zegt hij. ,,Om elkaar te blijven ontmoeten.'”

Ontmoeten kan op verschillende wijzen, zo bleek in de Ontmoetingskerk. De sprekers benadrukten de kracht van het samen eten en drinken. ,,Als mensen samen aan een eettafel zitten, laten ze zien dat ze verenigbaar zijn”, zei imam Aydin Yener van de Selimiye moskee.

Zang symboliseert de verbondenheid

De groep zingende jongeren liet met hun spontaan samengestelde koor zien dat samen zingen ook de onderlinge ontmoeting versterkt. ,,Ik werd bij binnenkomst door andere jongeren gevraagd mee te zingen”, zegt Vural Dagilis (17) uit Dieren. Dagalis vindt het een leuke actie. ,,Dat symboliseert de verbondenheid”, zegt hij. ,,In media ontstaat vaak het beeld dat geloven botsen, terwijl we nu merken wat we gezamenlijk hebben”, vult Harun Bulut (20) uit Dieren aan. ,,Zo raakten we net nog in gesprek met een dame, die ons vertelde over hoe ze de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt.”

bron: de Gelderlander