Op zondag 13 mei a.s. , zal Jos de Munnink spreken, en in gesprek gaan, over vragen die er zijn in het contact met mensen met een psychiatrisch probleem.
In de afgelopen jaren is er in de zorgverlening veel veranderd. Mensen met gezondheidsproblemen blijven langer in de eigen woonomgeving. Ook als zij last hebben van psychiatrische aandoeningen of verward gedrag. Deze ontwikkeling zorgt voor minder afhankelijkheid van de patiënt, maar roept soms ook vragen op en brengt onzekerheid met zich mee.
Die onzekerheid wordt gevoeld door de persoon met een psychiatrische aandoening, maar ook door de mensen die direct betrokken zijn, zoals familieleden, vrienden, buren en kennissen en door collega’s op het werk en binnen een geloofsgemeenschap.
Wat is nu een goede houding om een ontmoeting aan te gaan met iemand die psychiatrische klachten heeft? Hoe wordt er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) behandeld en wat zijn de grenzen? Is er specifieke kennis nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen?
Deze en andere vragen zullen aan bod komen in deze bijeenkomst. Jos is een GGZ hulpverlener die ervaring heeft op verschillende terreinen binnen de GGZ.
Momenteel werkt hij als praktijk ondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk en spreekt hij met hulpverleners over dilemma’s in de zorg.

De Werkgroep Geloof & Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.
U bent van harte uitgenodigd!
De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden.

Datum: zondag 13 mei 2018
Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: Jos de Munnink, GGZ deskundige